Vladislav Malyshev

Atrem Bondarenko

Anton Surygin

Alexandra Ulko

Ilya Martinovich

Vladislav Zapolskii

Bashinsky Roma

Emmanuel Makarchuk

Vladislava Kobyatko

Bogdan Kovalev

Veronica Samchuk

Dasha Shpakovskaya

Artem Ushakov

Alexandra Kovalchuk

Michael Shepilo

Alexander Ganja

Veronica Busko

Margarita Shumskaya

Veronica Gruzitskaya

Victoria Dziuba

Sofia Vyhovskaya

Nazar Trilinsky

Angelina Biletskaja

Dmitry Poddubny

Sofia Leichenko

Angelina Kiriychuk

Anastasia Nizhnik

Daniel Romaniuk

Elizabeth Rekechinskaya

Vlada Selyutina

Alexandra Sokol

Regina Shaikhutdinova

Alexandra Vegera

Vladislav Demidenko

Maria Demyanets

Valeriy Ivantsov

Andrew Mogilnitsky

Evelina Stepanitskaya